Góc tư vấn

Cùng bạn xây nhà

Cùng bạn xây nhà

Hầu hết những người làm việc ở nhà đánh giá cao nhiều mặt thuận lợi của phong cách sống này. Nhưng chính họ cũng thường bế tắc trong việc làm thế nào để kết hợp hài hoà một không gian làm việc trong nhà mình mà không có cảm giác bị lấn át. Ngày càng có nhiều người đang sống và làm việc trong cùng một không
Phong thủy

Phong thủy

Phong thủy lâu nay vẫn được coi là một lĩnh vực “nhạy cảm”, rộng lớn, liên quan đến nhiều vấn đề trong đời sống con người, vậy nên Viện Kiến Trúc (Hội Kiến trúc sư Việt Nam) và Viện Kiến trúc Nhiệt đới (Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội) được coi là khá mạnh bạo khi lần đầu tiên tổ chức hội thảo
Thủ tục hoàn công

Thủ tục hoàn công

I. Hồ sơ xin xác nhận công trình hoàn công (thủ tục hoàn công): A. Nhà thầu : 1. Hợp đồng thi công 2. Biên bản thanh lý hợp đồng thi công 3. Hóa đơn tài chính theo hợp đồng thi công 4. Bản vẽ hoàn công 5. Biên bản kiểm tra hoàn thành công trình xây dựng 6. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà thầu
Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật

CÁC LUẬT CÓ LIẾN QUAN TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG: 1- Luật xây dựng: số 16/2003/QH11 ngày26/11/2003 , có hiệu lực từ ngày 1/7/2004. (kích vào đây để download) 2- Luật đầu tư: số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2006. (kích vào đây để download) 3- Luật đấu thầu: số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005